21. Altın Koza Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması
Ayrıntıları öğrenmek ve başvurmak için TIKLAYIN.

Son Başvuru: 1 Ağustos


BAYGEM KISA FİLM YARIŞMASIAmaç: Baygem & on5yirmi5, kısa film yarışması ile üretken genç ve yetişkinlerin kuramaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.
Film Konusu: “Konu sınırlaması yoktur.”
Yarışma Tarihleri
BAYGEM & ON5YİRMİ5 Kısa Film Yarışması bu yıl, 10 Mayıs - 31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecektir.
Genel Kurallar
 1. Yarışma, 15-40 yaş arası tüm herkese açıktır.
 2. Başvuruda bulunacak kısa filmlerde konu ve tür sınırlamasına gidilmemiştir. Filmler; kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon gibi türlerde de olabilir.
 3. Yarışmaya birden fazla filmle katılmak serbesttir
 4. Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan (jenerik dahil) yapımlar katılabilir.
 5. Filmler, şu özelliklerde olmalıdır;
  1. Görüntü oranı: 4:3, 16:9 veya sinemaskop olabilir.
  2. En fazla dosya boyutu 4 gigabyte olmalıdır.
  3. Video ve ses aynı dosyada olmalıdır.
  4. 720x576, 1280x720, 1920x1080 çözünürlükte olabilir.
 6. Yarışmaya başvuran yönetmen kendi ismini kullanmak zorundadır. Yönetmen bir lise veya dengi okul öğrencisi ise okulu adına yarışmaya başvurabilir.
 7. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2014 Perşembe'dir. Başvuruda bulunan katılımcılar, filimlerini ve aşağıda bulunan dökümanları, beltirtilen tarihe kadar teslim etmelidirler.
 8. Yarışmaya 1 Ocak 2012 yılından itibaren çekilmiş filimler katılabilir.
 9. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
 10. Yarışmaya katılmak isteyen, Baygem'e eserleri ile birlikte aşağıda belirtilen dökümanlaral başvuracaktır.
 11. Yarışmaya başvurular elden, internet yoluyla ve kargo ile yapılacaktır.
 12. (Elden veya kargo ile teslim edecekler) Film sahipleri, el yazısı ile doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanmış, başvuru formu ile birlikte;
  1. Filmin künyesi
  2. Filmin 1000 karakteri geçmeyen özeti
  3. Yönetmenin 500 karakteri geçmeyen biyografisi ve filmografisi
  4. Yönetmenin fotoğrafı
  5. Filmden 5 adet fotoğraf
  6. Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi
  7. Ön jüri değerlendirmesi için filmin 4 adet dvd kopyası (vcd kabul edilmeyecektir)
  8. Dvd kopyaların üzerlerine yönetmenin adı soyadı; filmin adı süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
 13. Yarışmaya katılacak katılımcılar gerekli olan belge ve bilgileri, eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru formunu
  1. Elden; (Baygem Kısa Film Yarışma Kurulu, Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Bayrampaşa İSTANBUL)
  2. İnternet üzerinden; wetransfer, dropbox, vimeo ile, (bunların dışında araç kabul edilmeyecektir)
  3. Kargo ile adrese teslim edilmelidir.
 14. 31 Temmuz 2014 Perşembe gününe kadar gerekli materyallerin verilen adrese ulaştırılması zorunludur.
 15. Film değerlendirmeleri, sonuçlar ve yarışma sonucundaki gösterim formatı ile ilgili detaylı bilgi ayrıca bildirilecektir.
 16. Yarışma katılım şartlarini yerine getirmeyen; filmleri, gerekli materyallerle belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen yarışmacılar yarışma dılında kalacaklardır.
 17. Yarışmanın yapılabilemesi için en az 6 filmin katılmış olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde yarışma açılamaz.
 18. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin dopruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeni ile doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 19. Yarışmaya internet üzerinden başvuran adaylar başvuru formunu doldurmakla şartnamede belirtilen kuralların tümünü kabul etmiş sayılırlar.
 20. Yarışma organizsayonu (Baygem & on5yirmi5) yarışmada derece almış olsun veya olmasın yarışmaya katılan tüm filmleri ticari olmayan gösterimlerde yapma, tanıtım amaçlı olmak üzere 60 saniyelik kısmını kullanma hakkına sahiptir.
 21. Sonuçlar münferiden bildirilmeyecek, www.baygem.org ve www.on5yirmi5.com sitelerinden ilan edilecektir.
Yasal Sorumluluklar:
 1. Katılımcı, gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunun ve tüm izinlerinin alınmış olduğunu kabul, beyan ve taattüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan else ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımlar geri alınır. Ortaya çıkan hukuki durumda herhangi bir müeyyide ve muhatabiyet tamamen katılımcıya aittir. Oluşan durumdan Baygem ve on5yirmi5 hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 2. Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

VIII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali


VIII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali2014 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 5 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Ancak aynı filmle daha önce yarışmaya katılmamış olma şartı aranır.
2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.
3. Yurt dışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı; yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı, yarışmaya katılacak tüm filmlerde İngilizce alt yazı olmalıdır.
4. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin (MPEG2, MP4 veya H.264 formatında) DVD, SD memory card veya USB flash drive üzerine kaydedilerek  gönderilir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 48 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na film kopyaları ile birlikte, içinde; 
a) Yarışma başvuru formu 
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime) 
e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime )
bulunan 1 adet CD teslim eder.
f) Yarışmaya internet üzerinden de başvurulabilir. Bu durumda ilgili başvuru formu www.archfilmfest.orgadresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Ancak filmler kargo ile veya elden teslim edilmelidir.
g) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
7. Ayrıca temaya uygun olmak koşuluyla beş yıldan önce çekilmiş belgesel ve canlandırma filmleri sadece gösterim amaçlı gönderilebilir. Seçici kurulun uygun bulması durumunda gösterim programına alınabilir.
8. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü festival programına alır. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
Gösterim programına alınan ve yurtdışından katılan filmlere bir defaya mahsus olmak üzere 100.- Amerikan Doları, yurtiçinden katılan filmlere de bir defaya mahsus olmak üzere 250.- Türk Lirası ödeme yapılır.
9. Yarışmada ön elemeyi geçen filmler, festival arşivinde saklanır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir ve Mimarlar Odası’nın şube ya da birimi bulunan muhtelif illerde, festival gösterim programına alınan filmlerin ticari amaç gütmeden toplu olarak gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.
10. Yarışma İlanı: 9 Haziran 2014
11. Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2014
Kargo ile gönderilen filmlerin kargoya veriliş tarihi en geç 29 Ağustos 2014’tür.
12. Jüri değerlendirme takvimi: 1-4 Eylül 2014
13. Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 8 Eylül 2014’de, dereceye girenler 18 Ekim 2014’de ödül töreninde ilân edilir.
14. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.
15. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri ve son jüriyi yeniden değerlendirebilir.
16. Ön elemeyi geçemeyen filmler 18 Kasım 2014 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından başvuru adresinden elden teslim alınabilir. Teslim alınmayan filmler Yarışma Arşivi’ne devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen diğer gösterimlerde seyirci ile buluşturulabilir.

17. Ödüller:
Yurtiçi ve yurtdışından gelen filmler birlikte değerlendirilir.
Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır.

Birinci: Ödül Plaketi
İkinci: Ödül Plaketi
Üçüncü: Ödül Plaketi

18. Film gösterimi sırasında, filmin yönetmeni salonda hazır bulunuyorsa izleyici ile söyleşi olanağı sağlanır.
19. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve veya iş/proje vs ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.
20. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yarışma Seçici Kurulu: 
Süheyla Acar (Senarist-Yazar)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Behiç Ak (Mimar-Sanatçı)
İsmail Doğanyılmaz (Mimar)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Esin Köymen (Mimar)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Fikret Terzi (Yönetmen-Yazar)
Serkan Turaç – EFIAP (İFSAK Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı)
Fırat Yücel (Sinema Yazarı-Altyazı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Danışma Kurulu: 
Zeynep Ahunbay (Y. Mühendis Mimar)
Engin Ayça (Film Yönetmeni)
Orhan Aydın (Tiyatro Yönetmeni)
Cengiz Bektaş (Y. Mühendis Mimar)
Ezgi Bakçay Çolak (Sanat Kuramcısı)
Mete Göktuğ (Y. Mimar)
Gülen Güler (Film Yapımcısı)
Firdevs Kayhan (Küratör)
Arif Keskiner (Senarist-Film Yapımcısı-Yazar)
Çağrı Kınıkoğlu (Belgesel Film Yönetmeni-Şehir Plancı)
Gizem Kutlu (İşçi Filmleri Festivali Düzenleme Kurulu Üyesi)
Kubilay Önal (Y. Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkan Yardımcısı)
Tül Akbal Süalp (Sinema Akademisyeni)
Ali Şimşek (Gazeteci-Akademisyen)
Can Taşkıran (Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Cem Tüzün (Endüstri Mühendisi)
Eser Yağçı (Y. Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Feyyaz Yaman (Sanatçı)

Düzenleme Kurulu: 
Sami Yılmaztürk (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı-Festival Organizasyon Sekreteri)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Selma Erdem (Festival Koordinasyon Sekreteri)
Merve Şen (Mimar-Mimarlar Odası Belgesel Sinema Kulübü Kurucu Üyesi)


 BAŞVURU ADRESİ : 
Selma Erdem
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi 
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31
Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel:   (212) 251 49 00 - 205
Faks: (212) 251 94 14 
E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.org 
Web: www.archfilmfest.org

1 DK KISA FİLM YARIŞMASI


1 DK KISA FİLM YARIŞMASI
YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
1-  Yarışmaya T.C. uyruklu olan amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2-  Yarışmada Konu sınırlaması yoktur.
3- Yarışmaya sinema / video / dijital formatta; KURMACA; CANLANDIRMA (Animasyon)  ve DENEYSEL türünde; yapım yılı 2014 Ocak ve sonrası olan filmler katılabilir.
4- Ön eleme ve gösterim için  filmin 2 adet  DVD  kopyası gönderilecektir. DVD kopyaların her medyada çalışabilir olmasına özen gösterilecektir.
5- Yarışmacılar ayrıca filmin adı, yapım yılı, süresi, yönetmeni,  kısa konusu ve yönetmenin iletişim bilgilerini içeren bir dosyanın ve filmden iki adet jpeg görselin yer aldığı bir CD  de göndereceklerdir.
6- Yarışmaya katılacak yapıtlar en çok jenerik dahil 1 dk ( 60 sn ) ile sınırlı olacaktır.
60 saniyeyi aşan filmler yarışma dışı kalacaktır.
7-  Yarışmaya katılıp, ön elemeyi geçerek yarışmaya ve gösterime hak kazanan filmlerden bölümlerin festival sırasında ve ileride yalnızca ticari olmayan  kültür faaliyetlerinde izleyicilere sunulması, festival internet sitesinde yayınlanması, TV’lerde gösterilmesi ve çoğaltılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş olacaktır.
8-  Seçiciler Kurulu kararı kesindir.
9-  Aynı yarışmacı birden çok filmle yarışmaya katılabilir.
10- Daha önce  başka yarışmalara katılan filmler bu yarışmaya katılabilirler.
11- Yarışmaya son katılım tarihi 31 TEMMUZ 2014′tür.
12- KURMACA dalında Birinci, ikinci ve üçüncü filmler seçilip ödüllendirecek, ayrıca CANLANDIRMA(Animasyon) dalında En iyi Film dalında sadece tek bir film seçilerek ödül verilecektir.  Jüri, gerek gördüğü takdirde oy birliği ile seçeceği bir filme “Jüri Özel Ödülü” adı altında bir ödül de verebilir.

13- Katılma koşulları bu madde dahil olmak üzere 13 madde olarak
hazırlanmıştır ve değiştirilemez.

İSTANBUL KISA FİLMCİLER DERNEĞİ
FESTİVAL İLETİŞİM: 0212 243 56 43

TÜSİAD "KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ" TEMALI KISA FİLM YARIŞMASITÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD), 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK, "KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ" TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞLATTI.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), üniversite öğrencilerine yönelik, "Kadın-Erkek Eşitliği" temalı kısa film yarışması başlattı. Yarışma, genç nesillerin toplumsal zihniyet dönüşümünü hızlandırıcı gücünden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada toplum tarafından kadına ve erkeğe yüklenen roller ve sorumlulukların eşitsizlik yaratarak kadınların sadece cinsiyeti nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olduğu vurgulandı. Nesilden nesile aktarılan söz konusu zihniyette bir dönüşüm sağlanmasının daha demokratik ve refahın daha adil paylaşıldığı bir ülke olunması için bir önkoşul olduğuna dikkat çeken TÜSİAD, bunun hayatın her alanına ve tüm topluma olumlu yansımaları olacağını belirtti. Açıklamada, "Bu anlayışla TÜSİAD, üniversite öğrencilerine yönelik, "Kadın-Erkek Eşitliği" temalı kısa film yarışması başlattı. Yarışma, genç nesillerin toplumsal zihniyet dönüşümünü hızlandırıcı gücünden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yarışma kapsamında 'Kadın-erkek eşitliğinden ne anlıyorsunuz?', 'Kadın-erkek eşitliği nasıl olmalı?', 'Mevcut eşitsizlikler sizi ve çevrenizi nasıl etkiliyor?' gibi sorulara cevap aranıyor" denildi.

Açıklamaya göre yarışmada, "en çok 1 dakika süreli" ve "en çok 5 dakika süreli" olmak üzere iki kategoride kısa film başvuruları alınacak. Başvuru süreci 14 Kasım 2014 tarihinde sona erecek. Ön elemeyi geçen eserler jüri üyeleri tarafından değerlendirecek.

Ön Elemeyi Geçen Filmler için Jüri :
Nuri Çolakoğlu, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, .Nur Ger, Tomris Giritlioğlu, Şener Şen, Alin Taşçıyan, Yavuz Turgul, Hülya Uçansu, Uğur Vardan, Serra Yılmaz

ÖDÜLLER
TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre her bir kategori için birincilik ödülü 7 bin 500 TL, ikincilik ödülü 5 bin TL ve üçüncülük ödülü 3 bin TL.
Kazananlar Ocak 2015'te TÜSİAD tarafından düzenlenecek konferans kapsamında ödül töreninde açıklanacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek. İstanbul dışından katılım sağlayıp, ödül kazanan yarışmacılara yurtiçi ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak. 

SON BAŞVURU: 14 KASIM 2014

http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/basin-odasi/basin-bultenleri/tusiad-kadin-erkek-esitligi-temali-kisa-film-yarismasi-duzenliyor/

HAK-İŞ 'EMEĞE SAYGI' TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI
HAK-İŞ 'EMEĞE SAYGI' TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

Bu yıl Üçüncüsü gerçekleştirecek olan kısa film yarışmasının konu başlığı geçen yıl olduğu gibi ve bundan sonra da olacağı üzere yine 'EMEK'tir.

Hak-İş 'Emeğe Saygı' temalı kısa film yarışmasına katılmak için gerekli şartlar:
1. Yarışma yurtiçi ve yurtdışında yaşayan herkese ve Her yaş grubuna açıktır.
2. Yarışmacılar birden fazla filmle yarışmaya katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilecek filmlerin teması “emek” üzerine kurgulanacaktır. Bu temanın dışında kalan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yarışma süresi 10 dk. yı aşmayan kurmaca, canlandırma ve deneysel kısa filmler katılabilir.
5. Gösterime 35 mm, 16 mm, HD ve DSLR film ya da video ile çekilmiş veya tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş tüm yapımlar katılabilir. 6. Daha önce farklı yarışmalarda yarışmış ya da ödül almış filmlerin bu durumu katılmalarına engel teşkil etmez.
7. Yarışmaya katılmak isteyenlerin; filmlerini en geç 12 Eylül 2014 Cuma saat 17.00 a kadar ulaşacak şekilde HAK-İŞ konfederasyonu Genel Merkezi – Tunus Cad. no:37 Kavaklıdere /Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

a. Başvuru Formunu
b. Eserin 7 adet DVD kopyası (VCD kabul edilmeyecek)
c. Filmin en az iki adet siyah beyaz veya renkli fotoğrafı
d. Yönetmenin kısa özgeçmişi ve filmografisi
e. Filmin özetin (50 kelimeyi geçmemeli) CD ye kaydedilerek teslim edilmiş olmalıdır.
8. Yarışma komitesi teknik olarak yeterli görmediği yapımlar ile başvuru koşullarını taşımayan filmleri yarışma dışı tutma ve gösterimden çekme hakkını saklı tutar.
9. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru belgesini www.hakiskisafilm.com.tr adresinden temin edebilirler. Başvuru belgeleri eksiksiz doldurularak en geç 12 Eylül 2014 Cuma saat 17.00 a kadar ulaşacak şekilde HAK-İŞ konfederasyonu ulaştırmakla yükümlüdür.

Haklar ve yükümlülükler: Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoları hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü sahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar sorumluluk öykü yazarına aittir. Katılımcıların gönderecekleri öykülerin telif hakları yazarda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise eserin yazarını bilgilendirmek şartı ile HAK-İŞ Konfederasyonuna aittir.

http://www.hakiskisafilm.org/

Afete Hazır Türkiye, Afete Hazır Gençler Kısa Film Destek Programı

Acil durumlar, Afetlerle mücadele ve farkındalığın artırılması konusunda ülkemizin çatı kurumu olan AFAD, yeni bir hibe programıyla faaliyetlerine farklı bir boyut kazandırıyor.

AFAD Kısa Film Destek Programı (KFDP) ile üniversite gençlik kulüplerinin ve ilgili üniversitelerde oluşturulan öğrenci proje gruplarının yapacakları ve girişimci ruhlarını ön plana çıkaracakları kısa film projelerine destek sağlıyor.“Afete Hazır Türkiye” hedefiyle yola çıkan AFAD, toplum olarak farkında olmamız gereken afet gerçeğinin algılanmasında, sosyal sorumluluk duygularının, hayal güçlerinin ve becerilerin birleşerek kapasite yükselteceği bu önemli kampanyaya Afete Hazır Gençler sloganıyla Mayıs ayında başladı.
Pek çok farklı afetin yaşanabildiği ülkemizde depremler, yaşanma sıklığı ve sebep olduğu zarar bakımından en büyük afet riskini oluşturuyor. Depremle birlikte yaşama bilgisinin ve farkındalığının artırılması amacıyla başlatılan KFDP, özellikle gençlerimizin dikkatini çekmeyi ve bilginin hızla paylaşılarak çoğalmasını hedefliyor. KFDP çerçevesinde üretilecek kısa filmlerin deprem gerçeği hakkında tanıtım veya bilgilendirmenin yanında sanatsal bir değere ve insan odaklı bir anlatıma sahip olması bekleniyor.

AFAD, deprem ana başlığında, insanların afet ve acil durumların maliyetlerinin azaltılması, kurumsal ve bireysel kapasitelerin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, olumlu örneklerin yaygınlaştırılması gibi maddi hedefler ile depremin insanlar ve topluluklar üzerindeki etkileri gibi sosyolojik ve psikolojik yönlerini ortaya çıkarma hedefleri ile hazırlanacak kısa filmlere finansman desteği sağlamakla önemli bir adım atmış oluyor.

KFDP’nin Amacı

KFDP; özellikle üniversite gençlerinin dinamizminden yararlanarak gençlerde afet konusunda sosyal sorumluluk duygusu oluşturmayı, gençlerin kapasitelerini artırmayı, aileler ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun afetlere yönelik farkındalığına katkı sağlamayı ve deprem gerçeğinin her an bilincinde olunması gereken bir olgu olduğunun, toplumsal bir anlayış olarak yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KFDP’nin Beklenen Sonuçları

1. Özellikle yaşanmış afetler üzerinden geçmiş tecrübeler paylaşılacak ve geçmişte yaşanılan acı hatıralardan ders alınarak bundan sonra yaşanılacak afetlere hazırlıklı olunması fikri desteklenecektir.
2. Afetin sadece bürokratik kanallarla toplum-devlet ilişkisi içinde ele alınamayacak kadar toplumsal bir konu olduğu ve tüm fertlere görev düştüğü gerçeği, gençlerin toplumun dinamik bir kesimi olarak bizzat konuya dahil olması ile daha hızlı ve çabuk kavranmasına yarıdmcı olacaktır.
3. Gençlerin sorumluluk sahibi birer birey ve aktif vatandaşlar olarak toplumda ihtiyaç duyulan alanlarda kapasitelerini kullanmaları, toplumda söz sahibi yetişkinler olarak yerlerini almalarını ve aynı zamanda kendi bireysel yetkinliklerini artırmaları sağlanacaktır.

KFDP’nin Tarafları

KFDP’nin yapımcısı AFAD’dır. Ana sponsoru Ziraat Bankasıdır. Medya Sponsoru TRT’dir. Destekleyicisi FİYAB’dır.

KFDP kapsamında finanse edilebilecek filmler

Deprem başta olmak üzere afet ve acil durumlar hakkında bilgi paylaşan, farkındalık oluşmasına katkı sağlayan, bu konularda yol gösteren, mevcut durum eleştirisi sunan, sorun tespiti yapan, çözüm önerisi sunan, model geliştiren, afetin insan ve toplum üzerindeki etkilerine değinen kısaca genel ve detay afet bilgisi kapasite artırımına uygun senaryolardan, program bütçesine uygun projeler desteklenecektir.

Değerlendirme kriterlerinin başında bütçe planı gelmektedir. Senaryoya uygun gerçekçi bütçeler değerlendirme kriterlerinde ön sıralarda yer alacaktır. Konunun işlenme biçimi ve toplumsal fayda ile erişilebilirlik ve anlam dikkate alınan diğer kriterler olacaktır.

Destekler

KFDP kapsamında ödenecek olan her hibe maksimum 10.000 Lira (Onbinlira) olacaktır. Bu miktarın üzerindeki harcamalar için ek sponsor, bağışçı bulunması ve/veya yararlanıcıların kendi kaynaklarını kullanarak ek harcama yapmaları mümkündür. AFAD, proje teklifinde belirtilen bütçe önerilerinde gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır. Proje bütçesinin % 10’luk Genel Faaliyet Giderleri dışındaki harcamaları mutlaka faturalandırılmalı ve Proje Final Raporu ile birlikte AFAD’a sunulmalıdır. AFAD, proje kapsamı dışında yer alan ve faturalandırılamayan harcamalara ilişkin bedellerin iadesini isteme hakkını saklı tutar.

Başvurular

Hibe programına sadece aşağıda belirtilen nitelikteki öğrenci kulüpleri ve grupları başvurabilirler:
- Türkiye’deki üniversitelerde halihazırda kurulu ve üniversite yönetimi tarafından resmen tanınan tüm öğrenci kulüpleri,
- İletişim Fakültesi vb. fakültelerin ve meslek liselerinin öğrencileri tarafından oluşturulucak en az 2 kişilik proje grupları katılabilir.

-
Başvurularda proje grubunu yasal olarak temsil edebilecek bir proje koordinatörünün bildirilmesi zorunludur. AFAD, projelerle ilgili iletişimini proje koordinatörleri üzerinden gerçekleştirecektir. Proje koordinatörleri 18 yaşlarını doldurmuş kanunen sorumluluk alabilen, gerçek kişiler olmak zorundadır.

Projeler için son başvuru tarihi 2 Haziran 2014’tür. KFDP’den yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin projelerini en geç bu tarihte kargoya vermiş olmaları gerekmektedir. Başvurularda projelerin AFAD’a geliş tarihi değil, projenin kargoya veriliş tarihi esas alınır. Başvuru tarihinden sonra kargoya verilen bütün projeler şekil şartlarına aykırılık gerekçesiyle, içeriğine girilmeden reddedilecektir.

Hibe almaya hak kazanan proje grupları YARARLANICILAR olarak anılacaktır.

KFDP Takvimi

2 Mayıs Proje Başlangıcı, duyuru ve ilanlar
2 Haziran 2014 : Projeler için son başvuru tarihi
(Son başvuru tarihi 10 Haziran’a uzatılmıştır)
22 Haziran 2014 : Kazanan projelerin ilanı
1 Temmuz 2014 : Yararlanıcılarla Sözleşme imza töreni
1 Ağustos 2014 :Filmlerin ön teslimi
14 Ağustos 2014 : Filmlerin nihai teslimi
17 Ağustos 2014 : Filmlerin yayınlanması ve etkinlikler

KFDP Yürütücüleri İletişim Bilgileri:

AFAD
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı
0 312 258 23 23
0 312 220 26 12

Sosyal Medya İletişim Bilgileri:
http://kisafilmdestek.com
http://www.facebook.com/kisafilmdestekprogrami
http://twitter.com/kisafilmdestek
iletisim@kisafilmdestek.com
Film İzleyin Poxan-Popüler sinemanın ötesinde